ETKİNLİK
 

http://aydinlatmaprojepazari.aydin.edu.tr adresi üzerinden yapılacak başvurular ve sunulacak proje öneri formları, Değerlendirme Komitesi tarafından değerlendirilecek ve uygun proje önerileri seçilecek, bu proje önerilerine ilgi duyabilecek başvuru sahipleri belirlenecek, kurum/kuruluşların teknik danışmanlık taleplerine cevap verebilecek akademisyenler seçilecektir. Böylece ihtiyaç odaklı bir eşleştirme sistematiğiyle ikili işbirliği görüşmeleri planlanacaktır. Toplanan talepler ve işbirliği görüşmeleri için zaman planlamaları oluşturulacaktır. Zaman planlamaları dikkate alınarak oluşturulan etkinlik takvimi katılımcılara gönderilecektir.

ETKİNLİK TAKVİMİ – Önemli Tarihler
   
Online Profil Kayıt Başlangıcı: 23 Ekim 2015
Online Profil Kayıt Kapanışı: 20 Kasım 2015
Eşleştirmelerin Yapılması: 23 Kasım 2015
Etkinlik Takviminin Duyurulması: 25 Kasım 2015
   
ETKİNLİK BİLGİLERİ  
   
Etkinlik Tarihi: 01 Aralık 2015
Etkinlik Yeri: İstanbul Aydın Üniversitesi Florya Yerleşkesi D Blok Turuncu Salon
Etkinlik Saati: 08:00 – 18:00
   
Etkinlik Koordinatörü: Sinem UCAL ÇEPNİ
İletişim: sucal@aydin.edu.tr
   
Etkinlik Sorumlusu: Durukan AKGÜL
İletişim: durukanakgul@aydin.edu.tr