TEMATİK ALANLAR
 

1. Enerji Verimliliği Uygulamaları ve Led Teknolojileri
Enerji kaynaklarının üretimden tüketime kadar tüm aşamalarda en yüksek etkinlikte değerlendirilmesi, yeni teknolojilerin kullanımı ile üretimi, kaliteyi ve performansı düşürmeden, sosyal refahı engellemeden enerji tüketiminin azaltılması

2. Aydınlatma ve Nanoteknoloji
Enerji kaynaklarının bilinçli tüketilmesi, çevreye duyarlı tasarım ve sürdürülebilirlik gibi kavramların önem kazanması, nanoteknolojik malezemelerin kullanılması, fonksiyonel ürünlerin geliştirilmesi, nanoteknoloji ile aydınlatma ürünlerine istenilen özelliklerin kazandırılması, çevre dostu ürünlerin geliştirilmesi

3. Geri Kazanım/Geri Dönüşüm Uygulamaları

Potansiyel olarak yararlı maddelerin israfının önlenmesi, çeşitli fiziksel ve kimyasal işlemler uygulayarak yeni ürün ve malzemelerin geliştirilmesi, üretim yöntemlerindeki gelişmeler, sanayinin sorumlulukları, aşılması gereken sorunlar, gelecek stratejileri

4. Aydınlatma Tasarımları

Aydınlatma tasarımındaki teknolojik gelişmeler, sosyolojik değişimler, ergonomi, ışık kalitesi, montaj standartları, mimari aydınlatma tasarımı

5. Dış Aydınlatma Ürünleri
Dış aydınlarma aygıtlarında fonksiyonellik, verim ve kalite gibi özelliklerin geliştirilmesi, iyileştirilmesi, dayanıklı malzemeler ile yeni ürünlerin sunulması

6. Diğer
Aydınlatma sektöründeki diğer teknolojik gelişmeler